امید، سیاست، خشکسالی، خاتمی، برف، احمدی نژاد


به گزارش امید به نقل از قانون، امیرهاشم مقدم در روزنامه قانون امروز_8 اردیبهشت 92_ نوشت: این تصویر مربوط به سال 1383 است. اینجا هم خوابگاه ولنجک د‌انشگاه شهید‌ بهشتی است. د‌انشگاه را به د‌ليل بارش سنگین برف تعطیل کرد‌ند‌. برای این‌که د‌انشجويان د‌رون...