اموال مقامات


به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ دست تعداد محدودی از نیروهایی را که با وابستگی به دربار پهلوی مناصب بالای حکومتی را بین خود دست به دست می‌کردند از قدرت کوتاه کرد و تقریبا به همه استان‌های کشور این فرصت را داد تا از دل خود مقاماتی را برای خدمت به نظام...
 به گزارش اميدنامه به نقل از شرق، از میان آن‌هایی که فهرست دارایی خود را ارائه کردند، برخی هم به‌گونه‌ای تظاهر به ساده‌زیستی کردند که نه‌تن‌ها باورپذیر نبود که حتی باعث دلخوری و انتقاد گسترده در میان افکار عمومی جامعه شد. فهرست دارایی‌های امام...