الشرق الاوسط


به گزارش امید،متن فارسی این گف وگو به شرح زیر است: امروز نام دکتر محمد رضا عارف برای مردم ایران و حتی برای کسانی که تحولات سیاسی ایران را پیگیری می کنند چندان ناشناخته نیست؛ کسی که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد امادر میانه کارزار انتخابات انصراف داد. محمد رضا عارف که در دوره...
به گزارش امید به نقل از انتخاب، تصمیم زعزوع در جهت توقف سفر توریست های ایران به مصر پس از تماس خشمگینانه تهران صورت گرفت. دولت ایران طی تماسی با مقامات مصری به شدت از حمله به اقامتگاه مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر انتقاد کرده است. تهران از قاهره خواسته است که امنیت مجتبی امانی و...