افول


سلیمانی: ما هم چندان دموکراتیک نبودیم به گزارش امیدنامه به نقل از روابط‌عمومی انجمن اندیشه و قلم، داوود سلیمانی، عضو سابق جبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم، در این نشست با اشاره به پیشینه حضورش در دفتر تحکیم وحدت گفت: در آن زمان در دانشگاه تهران ٩ تا ١١ گروه دانشجویی بود که شورای دانشجویی را...