اسکندر


  به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، خسرو پوربخشنده  بیان می‌کند: در این‌باره نامه مفصلی به آقای ملک زاده (آخرین رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت دهم) جانشین آقای بقایی نوشتم که ایران چهار بار مورد تهاجم نظامی قرار گرفته بود، نخستین بار اسکندر حمله کرد که...