استراحت مطلق


 وقتی مجید صالحی خواست که کلیشه‌ نشود؟ وی با بیان اینکه از سال 73 تجربه کار تصویری داشته است یادآور شد: با بهراد برنامه‌ای به نام «جنگ آفتاب» داشتیم و بعد به «سیب خنده» رسیدیم و آیتم «مجید دلبندم» بود که قسمت‌های مجید را خودم می‌نوشتم...
شما در نيشابور متولد شديد و تا 18 سالگي همان جا زندگي كرديد برايم جالب است بدانم نيشابور چه تاثيري بر شخصيت شما گذاشته و چه چيزي در وجود شما ساخت كه با وجود مشكلاتي كه براي اكثر فيلم‌هاي‌تان پيش  می‌آيدشما را مصمم  می‌كنددر راهروهاي وزارت ارشادآنقدربياييدو...