اساتید دانشگاه شریف


به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی امید، محمدرضا عارف با بیان اینکه به طور قطع انتخابات ریاست جمهوری 92 بر عزت ما در دنیا اضافه کرد،خاطرنشان کرد:اگر بخواهم آن را با یک واژه وصف کنم، می‌توان گفت که ما  با این انتخابات بحران‌زدایی کرده‌ایم. عارف تصریح کرد: حماسه‌ای که در این دوره...