اردشیر رستمی


 اردشیر رستمی سال 86 با بازی در سریال «شهریار» به عنوان بازیگر شناخته شد و در نقش جوانی این شاعر جلوی دوربین کمال تبریزی رفت. همه آنهایی که از نزدیک با رستمی آشنایی دارند روحیات خاص و احساساتی او را می‌شناسند، او می‌گوید این نقش را هم با همه احساسش بازی کرده است. به...