اختلاف آمریکا


به گزارش امید، هفته نامه "طلوع صبح" در شماره دوم خود، مصاحبه ای با سید حسین موسویان منتشر کرده است.    موسویان سخنگوی سابق تیم هسته ای در دوران اصلاحات تحت ریاست حسن روحانی، معتقد است که باید اختلافات در امریکا را جدی بگیریم، این اختلافات همان اندازه حقیقی است که...