اخاذي


قاسم پس از دستگیری گفت: مدتی قبل به‌طور غیرمجاز وارد ایران شدم و دنبال کار می‌گشتم که یکی از هم‌وطنانم مرا برای سرایداری به مالک باغ‌ویلایی در اطراف شهر معرفی کرد، او هم وقتی شنید که من دستمزد کمتری می‌خواهم قبول کرد و کلید باغش را به من داد. هنوز یک هفته از استخدامم در...