احسان پوری


به گزارش امیدنامه،این کارشناس رسانه معتقد است: سوادرسانه ای به همان اندازه که برای مخاطبان لازم است، برای مدیران و دست اندرکاران وتولیدکنندگان محتوا نیز ضروری است. او خیلی از معضلات امروز رسانه ها را متوجه عدم آگاهی و شناخت دقیق مدیران و دست اندرکاران رسانه ها از علم روز رسانه و استفاده از شیوه های...
در فضاي بي‌رمقي مطبوعات، گراني كاغذ و كشمكش بر سر بود يا نبود نظام صنفي رسانه‌ها و هزار دردسر هميشگي اهالي رسانه خبر حضور دكتر محمد سلطاني‌فر، به عنوان معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد روح تازه‌اي در جان مطبوعات ايران دميد. محمد سلطاني‌فر استاد دانشگاه در رشته علوم ارتباطات و...