احزاب اصلاح طلب


البته نواندیشان دینی که قرائتی دیگرگونه از دموکراسی و لیبرالیسم و احزاب سیاسی دارند، طبیعتا تحزب را از مبانی بنیادین مردم‌سالاری دینی می‌دانند و به آن به دیده ضرورت می‌نگرند. اگرچه در مجموع اغلب گرایش‌های سنتی و مذهبی در اسلام برای تحزب ضمن دارابودن مبنای فقهی، به صورت مشروط و...
به گزارش امید،علیرضا خامسیان از نزدیکان محمدرضا عارف در گفت‌و‌گو با ایران خبر ، در توضیح اخباری مبنی بر عدم حضور عارف در بنیاد باران به دلیل برخی مسائل و حاشیه های انتخاباتی گفت : هر سال اعضای هیئت مدیره بنیاد باران تغییر می کنند و دکتر عارف هم اکنون در هئیت مدیره بنیاد باران حضور ندارند...