ائتلاف پیشرفت


یک هفته دیگر تا آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. رقابت درونی در ائتلاف های اصولگرا در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است.  زمزمه های شکل گیری برخی ابهامات در ائتلاف سه نفره پیشرفت شنیده می شود. مهمترین مسئله ای که در روزهای اخیر توجه اصولگرایان را به خود جلب کرده...