آهسته با گل سرخ


به گزارش اميدنامه به نقل از ایسنا، نمایش «آهسته با گل سرخ» به کارگردانی هادی مرزبان این روزها تمرینات خود را در سنگلج پشت سر می‌گذارد، میترا حجار،محمد حاتمی،سام قریبیان، نمایش «آهسته با گل سرخ» به کارگردانی هادی مرزبان این روزها تمرینات خود را در سنگلج پشت سر می...