آقازاده ها


به گزارش امید به نقل از انصاف نیوز در این گزارش آمده است:درحقیقت آقای دکتر رهبر بر خلاف دیگر رؤسای دانشگاهها، بدون سر و صدا و با چراغ خاموش در جهت ایجاد بی اعتمادی و شکاف در بین دانشگاهیان، افت تحصیلی دانشجویان و به طور کلی ناکارآمد کردن با سابقه ترین و بزرکترین دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تهران که...