آسمان


صبح 11 مردادماه روز عجیبی برای یک پدر و مادر اصفهانی بود. ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه پرستاران مرکز بهداشتی درمانی شهر ورزنه در اصفهان با وضع اضطراری زنی باردار مواجه شدند.   معاینات پزشکان نشان می‌داد این زن در حال زایمان است، به همین خاطر یک امداد اورژانس پیش بیمارستانی به همراه دو...
به گزارش امید به نقل از ایرنا، این گروه ناظر بر جنگ در سوریه خبر داد که برای اولین بار است که پای عناصر گروهک تروریستی داعش به آسمان باز شده است. 'رامی عبدالرحمان' رییس گروه موسوم به ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در انگلیس است، گفت: عناصر داعش جنگنده ها را بر فراز فرودگاه نظامی...
به گزارش امید به نقل از ایسنا،نوشاد عمادی از دوستان عباس بزرگمهر  با بیان این مطلب، توضیح داد: برای آقای بزرگمهر قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری قرار دادن وثیقه به صبح شنبه موکول شد و آقای بزرگمهر به زندان اوین منتقل شدند. ظهر امروز عباس بزرگمهر مدیر مسئول...