لطفا منتظر بمانید

پیشنهاد سردبیر

اصولگرایان ضربه‌پذیر شده‌اند

اصولگرایان ضربه‌پذیر شده‌اند

یکی از مهم‌ترین تعییرات در سطح مجموعه مدیریت مجلس خواهد بود

عارف از قدرت نفوذ و چانه‌زنی بالایی برخوردار است

عارف از قدرت نفوذ و چانه‌زنی بالایی برخوردار است

در حال حاضر قدرت چانه‌زنی آقای عارف از بسیاری از شخصیت‌های دیگر بیشتر و موثرتر است.

اصلاح طلبان به دنبال وزن کشی نیستند

اصلاح طلبان به دنبال وزن کشی نیستند

در حال حاضر گزینه اول ما برای ریاست مجلس، آقای عارف هستند.

باید هزینه-فرصت مفت خوارگی را بالا ببرند

باید هزینه-فرصت مفت خوارگی را بالا ببرند

ورس در ایران هرگز نماگر خوبی درباره واقعیت های اقتصادی ایران نبوده است.

سخن گفتن از سرلیستی در مقطع فعلی یک بحث انحرافی است

سخن گفتن از سرلیستی در مقطع فعلی یک بحث انحرافی است

دکتر عارف تا این لحظه ستاد انتخاباتی تشکیل ندادند.

تا بهارستان دهم

نظرسنجی

آیا تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در همگرایی اصلاح طلبان موثر است؟

نگاه روز

نیازی به برخورد تند با خبرنگاران نیست/ نباید در سال همدلی و همزبانی از واژه نفوذ برای تسویه حساب‌های شخصی استفاده شود/انتظار ما بررسی صلاحیت‌ها بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه است

دکترین منطقه‌گرایی دولت تدیر و امید

پر واضح است که هر فعالیت بین‌المللی دارای امتیازات و مزیت‌هایی برای کشور میزبان است.