لطفا منتظر بمانید

نگاه روز

مجلس آینده مجلسی با نیروهای معتدل و واقع بین خواهد بود/وجود عارف برای اصلاح‌طلبان مغتنم است

راه دشوار گشايش سياسي

بعد از حصول توافق هسته‌اي بحثي كه اين روزها ميان فعالين سياسي مطرح است موضوع گشايش سياسي است.

پیشنهاد سردبیر

نهادهای حاکم به اعتمادسازی اصلاح‌طلبان پاسخ دهند

نهادهای حاکم به اعتمادسازی اصلاح‌طلبان پاسخ دهند

طمینان داشته باشید که ما رأی اکثریت را خواهیم داشت.

نگران ایجاد فضای اصلاحات هراسی هستیم

نگران ایجاد فضای اصلاحات هراسی هستیم

جریان رادیکال در مجلس آینده بروز و ظهور کمتری خواهد داشت.

باید مجلس را نجات داد

باید مجلس را نجات داد

سلامت انتخابات و بی طرفی نسبت به کاندیداها انتظار جریان اصلاح‌طلب از دولت تدبیر امید است.

حرف دل مردم در مجلسی که با تهدید شکل بگیرد، بیان نمی‌شود

حرف دل مردم در مجلسی که با تهدید شکل بگیرد، بیان نمی‌شود

تهدید کاندیدا غیرقانونی و در مجموع سلب حق کاندیداهاست.

دولت روحانی به‌طورکامل از مواضع رئیس جمهور دفاع نمی‌کند

دولت روحانی به‌طورکامل از مواضع رئیس جمهور دفاع نمی‌کند

در زمان احمدی‌نژاد آنارشیسم در کشور حاکم شده بود.

جامعه سیاسی ایران به دکتر عارف، تعهد اخلاقی دارد

جامعه سیاسی ایران به دکتر عارف، تعهد اخلاقی دارد

در دولت گرایشی وجود دارد که معتقدند ما نیازی به اصلاح طلبان نداریم.

روی‌کار‌آمدن احمدی‌نژاد تقدیر ما نبود ، تقصیر ما بود

روی‌کار‌آمدن احمدی‌نژاد تقدیر ما نبود ، تقصیر ما بود

یک‌سری کارهای سیاست‌مدارانه هست که من هنوز نفهمیده‌ام چه فرمولی دارد.

عارف بیشترین آراء را برای ریاست مجلس در اختیار دارد

عارف بیشترین آراء را برای ریاست مجلس در اختیار دارد

دولت خواستار مجلسی اصلاح‌طلب و مخالف مجلس فعلی است.